خواستن یا دانستن

به خواهش نباشد توانستنی

«توانا بود هر که دانا بود»

چو دانی ز هر چاه گردی برون

«ز دانش دل پیر برنا بود»

 

مرتبط با: http://adultadhd.persianblog.ir/post/25

/ 1 نظر / 23 بازدید