پایان راه

دل کنده ام از این سرا در آرزوی دوست

فارغ ز کام زندگی چشمم به چشم اوست

ما را چه باد به خستگی در این خجسته راه

طی طریق آسان بود پایان ره نکوست

/ 0 نظر / 23 بازدید